WHO adviseert voor mondzorg strikte regels aan te houden zoals Nederlandse Leidraad Corona

In de media verscheen op 12-8-2020 het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed. In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en totdien de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

Meer informatie


Hervatten reguliere mondzorg

Vanaf dinsdag 28 april zullen we in de praktijk de reguliere zorg hervatten.

We volgen daarbij strikt de ‘Leidraad Mondzorg Corona’ zoals die door de deskundigen is opgesteld. Op basis van de ‘Wet op de Infectie Preventie’, die inmiddels op een aantal punten is aangevuld, kunnen we u nu veilig alle nodige tandheelkundige zorg verlenen.

De afgelopen weken zijn we bezig geweest om de voorgestelde aanpassingen – voor u deels zichtbaar en merkbaar - door te voeren.

Wat betekent dit voor u?

Dragen van een mondkapje in de praktijk
We verzoeken u vriendelijk om tijdens uw bezoek aan de praktijk, een mondkapje te dragen en daarmee goed voor elkaar te zorgen. Houd waar mogelijk anderhalve meter afstand.

  • Wanneer u Corona-gerelateerde klachten heeft of daarvan nog geen 2 weken bent hersteld, kunnen we u niet ontvangen. Er zijn speciale tandheelkundige ‘Corona-centra’ waar we u eventueel naar kunnen doorverwijzen.
  • Het kan zijn dat we bij binnenkomst van de praktijk op afstand uw lichaamstemperatuur opnemen
  • Kom in uw eentje naar de praktijk; alleen wanneer u niet zonder begeleider kunt komen of wanneer  u een kind begeleidt, dan kunnen we u in tweetallen toelaten
  • De anderhalve-meter regels zullen worden nageleefd; er is een kleiner aantal stoelen in de wachtruimte en de praktijk is zodanig georganiseerd, dat hier de ruimte voor is
  • Voor uw en onze veiligheid zullen de behandelaars goedgekeurde mondkapjes en een scherm voor het gezicht dragen
  • Voorafgaand aan een behandeling, vragen we u de mond te spoelen met een desinfecterende vloeistof
  • Bij behandelingen zullen we indien mogelijk gebruik maken van een rubberdam – een rubberen lapje om het gebied van behandelen afgeschermd wordt van de rest van de mondholte
  • We willen in het belang van uw gezondheid u graag weer zo goed mogelijk helpen bij het gezond krijgen en/of houden van uw mond. In dit kader is het goed om te melden dat het risico op besmetting met een virus veel lager  is wanneer uw tandvlees en slijmvliezen optimaal gezond zijn.


Graag tot binnenkort in onze praktijk,

Team Tosk Tandartsen

AL JAREN ANGST OM NAAR DE TANDARTS TE GAAN? ONZE TANDARTSEN STAAN GRAAG VOOR UW KLAAR.

WIST U DAT EDDY OELOFF OOK TANDHEELKUNDIGE ZORG BIEDT AAN VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN?

HET TEAM VAN TOSK IS UITGEBREID MET ONZE NIEUWE MONDHYGIËNIST ELTJE RITSEMA.

KOMT U MET DE AUTO? ER IS VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID BIJ DE PRAKTIJK.

BIJ ONS KUNT U OP KORTE TERMIJN TERECHT VOOR EEN EERSTE CONSULT.

ONZE RECEPTIE STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN.

OOK PATIËNTEN MET SPECIALE ZORG KUNNEN TERECHT BIJ TOSK TANDARTSEN.

AL EEN LANGERE PERIODE LAST VAN UW TANDVLEES? BRENG EEN BEZOEK AAN ONZE ERVAREN MONDHYGIËNIST.

ONZE PREVENTIEASSISTENTES HELPEN U DOOR MIDDEL VAN GOEDE VOORLICHTING EN INSTRUCTIE.

BIJ PIJN KUNT U TE ALLEN TIJDE DEZELFDE DAG NOG TERECHT.

BIJ ONS KUNT U OP KORTE TERMIJN TERECHT VOOR EEN EERSTE CONSULT.

AL EEN LANGERE PERIODE LAST VAN UW TANDVLEES? BRENG EEN BEZOEK AAN ONZE ERVAREN MONDHYGIËNIST.

ONZE PREVENTIEASSISTENTES HELPEN U DOOR MIDDEL VAN GOEDE VOORLICHTING EN INSTRUCTIE.

BIJ PIJN KUNT U TE ALLEN TIJDE DEZELFDE DAG NOG TERECHT.